Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

gaabu
23:08
Kiedyś jeden człowiek zmienił w piekło cały świat Rasa jedna, kolor jeden, w cyklon zmienił wiatr Zabijaj-waj-waj  Graj Muzyko, Raj!
— HUNTER, " Imperium Trujki "
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
gaabu
23:08
Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy.
— Marek Hłasko
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
gaabu
23:07
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaredneck redneck
gaabu
22:59

Reposted frombudas budas viapl pl
gaabu
22:57
2681 8b70 500
Reposted frombzdura bzdura viaMyBlackWings MyBlackWings
22:55
1596 6473 500
gaabu
22:53
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viarulletka rulletka
gaabu
22:52
8638 3c31 500
gaabu
22:52
Reposted fromgruetze gruetze viafoodislove foodislove
gaabu
22:46
2064 3cbf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
gaabu
22:44

March 17 2018

gaabu
23:56
4501 959f 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaMyBlackWings MyBlackWings
gaabu
23:43
gaabu
23:41
2214 5615
Reposted fromkarahippie karahippie viaczasnazupe czasnazupe
gaabu
23:40
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
gaabu
23:40
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
gaabu
23:38
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viaMyBlackWings MyBlackWings

December 19 2017

gaabu
18:07
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
gaabu
18:05
9773 aaee 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajme jme
gaabu
18:04
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl