Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

13:44
6680 148f 500

janiedean:

lunavagantt:

shut-up-im-trippin:

videaudio:

Fuck i missed the flight

@janiedean loro sul treno di gesù, noi stiamo su questo aereo qua

APPROVO

Reposted fromthekunstisme thekunstisme viaAnna-Hexe Anna-Hexe

April 19 2017

gaabu
18:56
4064 6834 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaeternia eternia
gaabu
18:56
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeternia eternia
gaabu
18:55
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viaeternia eternia
gaabu
18:55
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaeternia eternia

April 18 2017

gaabu
19:17
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viaeternia eternia
gaabu
19:13
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
gaabu
19:11
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
gaabu
18:57
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaeternia eternia
gaabu
18:55
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
gaabu
18:53
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaeternia eternia
gaabu
18:53
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viaeternia eternia
18:53
6007 8064

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

Reposted fromforestheart1 forestheart1 viaAnna-Hexe Anna-Hexe
gaabu
18:51
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
gaabu
18:50
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaeternia eternia

April 13 2017

gaabu
00:37
3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via100suns 100suns

April 09 2017

gaabu
23:41
7556 6ca0
gaabu
23:41
7554 e5c1 500

April 08 2017

gaabu
21:19
9021 3368 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaredneck redneck
gaabu
21:17
6798 f2cc 500
Reposted fromvideogames videogames viaredneck redneck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl