Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

gaabu
22:47
8580 c486 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
gaabu
22:47
1753 8d0e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
gaabu
22:46
2125 37d7 500
Reposted fromtichga tichga viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
gaabu
22:45
22:44
2587 e41e 500

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

gaabu
22:44
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
22:40
gaabu
22:36
Reposted fromsavor savor viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
gaabu
22:33
5735 1d5d 500
gaabu
22:33
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaanime anime
22:33
gaabu
22:28
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
gaabu
22:26
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via100suns 100suns
gaabu
22:25
5974 a6ed
Reposted fromoutline outline viathedogs thedogs

June 21 2017

gaabu
11:36
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaluna laluna
gaabu
11:32
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPoranny Poranny
gaabu
11:29
8192 cef6
Reposted fromPoranny Poranny viapuszka puszka
gaabu
11:20
3731 43ec 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viathedogs thedogs
gaabu
11:20
1333 6b7c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
gaabu
11:19
5164 56d6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl